Digitale kompetencer

Tech Sapiens arbejder for, at alle børn og unge i Danmark har forudsætninger og muligheder for at bidrage konstruktivt i og med det teknologiske samfund med fokus på: 

# Digital dannelse

# Teknologiforståelse

# “Tekno-lighed”

Samlet kalder vi det digitale kompetencerHvorfor digital dannelse?

Behovet for handling

Teknologien er en drivende faktor i vores samfund idag. Derfor bliver man sat udenfor, hvis man ikke mestrer det digitale. Her er nogle risici og konsekvenser ved børn og unges mangel på kritisk stillingtagen / ubevidst brug af digitale medier:

Større udsathed

Digital afhængighed og øget social udsathed og risiko for at ryge udenfor arbejdsmarkedet

manipulation

Vildledelse, manipulation, tanke- og adfærdspåvirkning


polarisering

Politisk ekstremisme og polarisering, ekkokamre, dalende tillid til systemet og pres på demokratiet

hacking

Hacking af online profiler og personlige billeder, ulovlig billeddeling, identitetstyveri, bedrageri